گرافیکی ها

نمونه سوال مبانی هنرهای تجسمی که خرداد ۸۸ طراحی شده:

۱- چگونه می توانیم درک درستی از یک اثر تجسمی داشته باشیم؟ (۱نمره)

۲- مبانی هنرهای تجسمی را تعریف کنید و نام دیگر آن را بنویسید: (۱نمره)

۳- کدام یک از عناصر زیر از عناصر بصری نمی باشد؟ (۲۵/۰نمره)

الف: رنگ          ب: بافت           ج: تناسب         د: اندازه

۴- عنصر نقطه که به صورت رنگین و تک رنگ با تراکم متغیر چاپی به وجود می آید چه نام دارند؟ (۲۵/۰ نمره)

۵- منظور از خط تجسمی چیست؟ (۱نمره)

۶- درون گرایی و آرامش روحانی نماد کدام شکل است؟ (۲۵/۰ نمره)

۷- حجم را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید: (۱نمره)

۸- .................. عنصر اصلی کار مجسمه سازان است. (۲۵/۰ نمره)

۹- چند روش برای ابداع اشکال جدید از شکل های ساده را به اختصار توضیح دهید. (۵/۱ نمره)

۱۰- چه عواملی در به وجود آمدن یک ترکیب موفق بصری موثر است؟ نام ببرید: (۵/۱ نمره)

۱۱- انواع بافت را نام ببرید: (۵/۰ نمره)

۱۲- انواع تعادل را نام ببرید و بنویسید چه عاملی در ایجاد تعادل نقش مهمی دارد؟ (۱ نمره)

۱۳- حرکت و تغییر شکل ماه از هلال باریک تا قرص کامل ماه چه نوع ریتمی را نشان می دهد؟ (۲۵/۰ نمره)

۱۴- فضاسازی در آثار هنرمندان را می توان به چند دسته تقسیم کرد؟ نام ببرید:(۱نمره)

۱۵- چهار مورد از روشهای ایجاد فضای دوبعدی را نام ببرید: (۱نمره)

نوشته شده در پنجشنبه ۱۷ دی۱۳۸۸ساعت ۲۲:۲۱ بعد از ظهر توسط گروه گرافیک| |


Design By : Night Skin